1
Marta Trapszo-Myga prowadzi prywatny gabinet neurologiczny na terenie Legnicy. Oferuje r?wnie? us?ugi medycyny estetycznej z wykorzystaniem botoksu. Pacjenci mog? liczy? na pomoc w przypadku takich problem?w, jak b?le kr?gos?upa, guzy m?zgu, choroby nerw?w obwodowych, czy choroba Parkinsona. Wykonywane s? te? nowoczesne terapie iniekcyjne, kolagenowe, a tak?e kwasem hialuronowym staw?w.
1
If you are searching for Day spa in Toowoomba, then your search is stop here. We in Toowoomba offers 3 floors of the most innovative and luxurious day spa facilities you can imagine. For more details call us today on 07 4599 9038.
What is Shantal?

Shantal is an entertainment blog with daily news and some gossip: Entertainmentblog.

Latest Comments