1
กองทุนรวม (Mutual Fund) เป็นการเก็บเงินทุนจากนักลงทุนทั่วๆไป รวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่เก็บรวบรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์ต่างๆตามนโยบายที่ได้ตกลงกับนักลงทุนไว้ ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวม เป็นอีกช่องทางสำหรับการออมเงินของคนเราค่าตอบแทนรายเดือนที่อยากได้ให้เงินทำงาน ทำเงินให้เพิ่มพูน และเป็นการลงทุนที่ไม่ยากจนเกินความจำเป็น คือแบบว่าไม่ต้องมานั่งเรียนกันแบบละเอียด แต่ว่าเรียนให้เพีย