1
Triệu chứng cho thấy máy giặt LG ko cấp cho nước thông thường là Lúc mình phát động chế độ bắt đầu giặt nhưng nước không xả vào thùng giặt kéo dài ra hơn nữa 8 phút, hoặc nước cung cấp không đầy đủ vào lồng giặt trong vòng 25 phút đối với mực nước thông thường. Tốt nhất c&oa